Escort

projekt:
Atuty tańca
Pink Mama Theatre
choreografia, reżyseria i wykonanie:
Sławek Bendrat, Dominik Krawiecki, Simon Reimold

Escort jest pierwszą oficjalną produkcją założonego w 2011 roku w szwajcarskim Bernie zespołu Pink Mama Theatre w składzie: Sławek Bendrat, Dominik Krawiecki, Simon Reimold, Angelika Rohrer. Spektakl inspirowany jest problemem męskiej prostytucji, zwanej popularnie „escortem“. Temat potraktowany jest jednak szerzej. Poruszany jest tutaj problem „sprzedawania się”. Cielesność i seksualność stają się jedynie pretekstem do opowiedzenia o samotności i poszukiwaniu akceptacji i miłości, będącej jedynie luksusowym towarem. Escort zrealizowany jest w konwencji teatru tańca. Trzech wykonawców, tancerz i dwóch aktorów. Połączone są tu ze sobą różne formy wyrazu: słowo, ruch, taniec, piosenka. Wykonawcy pochodzą z trzech różnych europejskich państw (Polska, Niemcy, Francja) i na stale pracują razem w Szwajcarii. Ten fakt daje możliwość zetknięcia się w praktyce, wschodniej i zachodniej tradycji teatralnej.

Wszystkie przedstawienia zespołu są interdyscyplinarne, równorzędną rolę w nich stanowią: taniec, śpiew, tekst.

D-Escort2

czas:
miejsce:
Wrocław
scena:
Centrum Inicjatyw Artystycznych

powrót